وبسایت رسمی

دوک مو هاپکیدو

جمهوری اسلامی ایران

درباره ما

درباره ما

۸ تیر ۱۳۹۷

معرفی

مشاهده مطلب

تمرکز روان و چگونگی موضع گیری بدن در یک درگیری

تمرکز روان و چگونگی موضع گیری بدن در یک درگیری

۴ اسفند ۱۳۹۶

آموزشی

مشاهده مطلب

نکات مهم برای پیروزی در یک درگیری

نکات مهم برای پیروزی در یک درگیری

۵ اسفند ۱۳۹۶

آموزشی

مشاهده مطلب

مختصری درباره دنیای هاپکیدو

مختصری درباره دنیای هاپکیدو

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

معرفی

مشاهده مطلب

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور بانوان

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور بانوان

۲۶ آذر ۱۳۹۶

خبری

مشاهده مطلب

مسابقات قهرمانی کشور دوک مو هاپکیدو

مسابقات قهرمانی کشور دوک مو هاپکیدو

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

خبری

مشاهده مطلب

چه چیزی دوک مو هاپکیدو را منحصر به فرد می سازد ؟ 

چه چیزی دوک مو هاپکیدو را منحصر به فرد می سازد ؟ 

۲۱ تیر ۱۳۹۶

خبری

مشاهده مطلب

با دوک مو هاپکیدو در ارتباط باشید

با دوک مو هاپکیدو در ارتباط باشید

۲۰ تیر ۱۳۹۶

خبری

مشاهده مطلب