وبسایت رسمی

دوک مو هاپکیدو

جمهوری اسلامی ایران

مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۱۱
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۱۰
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۹
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۸
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۷
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۶
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۵
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۴
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۳
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۲
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۱
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۷
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۶
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۵
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۴
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۳
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۲
مسابقات کشوری دوک مو هاپکیدو ۱
اسقبال از استاد دیمیتریوس و آقای استاوروس هنگام ورود به ایران
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۷