سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو توسط نماینده استاد بزرگ کیم دوک این، استاد دیمیتریوس از کشور یونان در تاریخ ۲۰مرداد۸۹ در ایران به مدت ۴ روز در خانه کاراته استان قزوین برگزار شد و در پایان این دوره که با موفقیت انجام شد افراد شرکت کننده موفق به دریافت گواهینامه فنی این دوره شدند.

کلیه تصاویر از طریق گالری وبسایت قابل دسترسی هستند

 

سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۷
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۶
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۵
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۴
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۳
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۲
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۱
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۲۰
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۹
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۸
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۷
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۶
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۵
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۴
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۳
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۲
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۱
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۱۰
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۹
سمینار آموزشی دوک مو هاپکیدو ۸