نوشته استاد کیم بیوم (مسئول فنی دوک مو هاپکیدو اروپا)


دوک مو هاپکیدو دارای درک درستی از بدن انسان است که به طور مثال از آن می توان به طب فشاری و نحوه گردش خون بر اساس طب کره ای در این سبک اشاره کرد. 


علاوه بر این، تفاوت عمده دوک مو هاپکیدو و سبک های دیگر در ثبات و بی نظیر بودن تکنیک های آن می باشد. به طور مثال هنگامی که شما کو آن سول (مهارت های مبارزه با دست خالی) را می آموزید، میتوانید آن را با شمشیر، بو و یا عصا اجرا کنید. من دومین فرزند استاد بزرگ کیم دوک این هستم و تا الان تمام اسرار تکنیک های کو آن سول را آموخته ام اما این تکنیک ها تا کنون برای عموم نمایش داده نشده است. دوک مو هاپکیدو تکنیک های بو را چندین سال پیش برای اولین بار در در پاریس برای عموم نمایش داده است. مسئول هایدونگ گومدو ( هنر های شمشیر بازی کره ای ) در این نمایش حضور داشت و هنگامی که تکنیک های عصای استاد بزرگ کیم دوک این را مشاهده نمود به ایشان خطاب کرد:‌


این ها تکنیک های شمشیر هستند و با شمشیر قابل اجرا می باشند. شما چگونه عصا را مانند شمشیر به کار میبرید ؟!


همینطور ایشان به شدت تحت تاثیر تکنیک های بو قرار گرفتند. زیرا بسیار به تکنیک های با دو شمشیر شباهت دارد. نه فقط تکنیک های چرخشی، بلکه تکنیک های برش و نمایش هم همینطور.


استاد بزرگ کیم دوک این ذکر کردند که طبیعی است که تکنیک های شمشیر، بو و عصا مانند هم باشند. زیرا همه آن ها فقط تکنیک های کو آن سول ( مهارت های مبارزه با دست خالی ) هستند و صرفا با سلاح های دیگری اجرا میشوند. استاد بزرگ افزودند که ایشان تکنیک های شمشیر را از کیم یونگ دال، بهترین شمشیرباز کره آموخته اند. مسئول هایدونگ گومدو به استاد بزرگ یک شمشیر چوبی هدیه دادند و افزودند:

من امروز استاد بزرگی را ملاقات کردم که حتی به سختی میتوانم در کره پیدا کنم. 


شخصیت دوک مو هاپکیدو بسیار به پیشینه خانوادگی استاد بزرگ کیم دوک این وابسته است. شجره نامه ایشان به خانوده کی یونگ جو کیم باز می گردد، خانواده ای نجیب در کره. برخی از اجداد برجسته این خانواده عبارتند از:‌


کینگ کیونگ سون که در سلسله شیلا حکمرانی می کرد و فرمانده جنگی، تای جنگ کونگ کیم سون اونگ که یکی از ژنرال های برجسته سلسه کوریو بوده است. جد استاد بزرگ کیم دوک این، ژنرال جول چونگ کیم کیونگ سیک یک از رزمی کاران برجسته و نیز محافظین برجسته پادشاه در انتهای سلسله چسون بوده اند. هنگامی که ژاپن اقدام به تجاوز به کره و استعمار آن کرد، محافظان پادشاه پراکنده و آخرین پادشاه کره، شاه گجونگ سرزمین های حاشیه دریای گام جونگ را به مبارزینی که موقعیت خود را از دست داده بودند اعطا کرد. پادشاه به جد استاد کیم دوک این چندین زمین در پشت قلعه دریای گام جونگ اهدا کرد که هنوز بسیاری از اساتید بزرگ خانواده کیم در آنجا زندگی میکنند. 


استاد بزرگ کیم برخی از تکنیک های رزمی را از جد خود آموخت. این سنت خانوادگی ماست که پدربزرگ وظیفه آموزش نوه خود را بر عهده دارد. استاد بزرگ کیم نیز از نوه های خود مراقبت و علاوه بر آموزش آنها را به مطالعه روزانه تشویق می کند. همانطور که آن ها توسط استاد کیم دوک این نگهداری می شوند این فرصت را دارند تا تکنیک های کو آن سول و بو را از سنین کم بیاموزند. نوه ارشد ایشان هم اکنون دارای کمربند قرمز در هاپکیدو هستند. فرزند پانزده ماهه من نیز در آینده توسط پدر بزرگ خود آموزش خواهد گرفت. در اوایل سال جاری نیز استاد کیم دوک این از فرزند من در سفر دو هفته به کره مراقبت کردند. در سال های اخیر، او هیچ مهارتی جهت مبارزه با بو را نیاموخته اما بدون ادعا توانایی فوق العاده ای در کار با بو دارد. او تنها این مهارت را با مشاهده تمرین های پدر بزرگ خود یاد گرفته است.


با یادگیری از استاد بزرگ کیم دوک این، آنها توانسته اند ثبات و یکپارچگی را بین تکنیک ها بیابند. همانگونه که استاد بزرگ می فرمایند:‌
 

اگر شما صد تکنیک را بیاموزید، باید بتوانید آنها را در یک تکنیک خلاصه کنید. همچنین باید توانید یک تکنیک را به ده تکنیک تقسیم کنید. گر چه اگر فقط تکنیک ها را بشمرید و مطرح سازید، فقط آنها بی روح و مرده می شوند.


تکنیک ها باید در سرتاسر وجود شما مجسم شوند و جای گیرند. تکنیک های آراسته هاپکیدو از طریق ویدیو و کتاب و غیره قابل آموزش نیستند. به همین دلیل است که آکادمی دوک مو هاپکیدو هیچ کتاب و ویدیویی منتشر نمی کند. 


داستانی چینی در این زمینه بسیار مشهور است:‌

پادشاهی حیابانی را می پیمود و پیرمردی را دید که چرخ درشکه میسازد. پادشاه به او گفت که فرزندی نداری؟ چگونه در این سن کار می کنی؟
پیرمرد پاسخ داد که فرزندانی دارم و به آن ها تمام مهارت ها را آموخته ام. اگر چه هر دانشی را می توان به سادگی به صورت شفاهی آموخت اما برای آن ها امکان پذیر نیست که تمام اسرار را از این طریق فرابگیرند. از این رو همچنان خودم به تنهایی چرخ درشکه ها را میسازم.


دانایی هیچ گاه نمی یتواند به مرحله کمال برسد اگر در سرتاسر وجود شما جای نگیرد. 


هنگامی که من و استاد بزرگ کیم دوک این چندین سال پیش در فرانسه زندگی میکردیم، ایشان به من اکثر مهارت ها را آموخت و نیز یکپارچگی و ثبات بین تکنیک ها برقرار شد. لحظه ای که من ثبات بین تکنیک ها را یافتم، عصا، شمشیر، بو و مچ من همگی یکی شدند. این یکپارچگی مفهوم بنیادین سیستم آموزشی دوک مو هاپکیدو و مفهوم حقیقی هاپکی است!

ترجمه توسط محمد صدرا نجاتی