مسابقات قهرمانی کشوربانوان سبک دوک مو هاپکیدو با قهرمانی تیم الف استان قزوین و نایب قهرمانی استان لرستان و مقام سومی تیم ب قزوین به ‌پایان رسید.

این مسابقات در قسمت فایت، هنر های فردی، افت طول، سلاح چوب بلند انجام کرفت و نفرات برتر خود را پیدا کرد.

این مسابقات طی دو روز در سالن تختی استان قزوین برگزار گردید.

 

مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۱۱
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۱۰
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۹
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۸
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۷
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۶
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۵
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۴
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۳
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۲
مسابقات قهرمانی کشور بانوان ۱